Daty

Zgłoszenia do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do 15 października 2020 r.

Rejestracja

Nadsyłanie prac pocztą tradycyjną na adres Pomorskiego Komitetu Okręgowego do dnia 13 listopada 2020 r.

Olimpiada Wiedzy o Mediach
Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 27 listopada 2020 r.

18 grudnia 2020 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)

12-13 marca 2021 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)