Kontakt

Adres do korespondencji tradycyjnej (na ten adres prosimy przesyłać prace):

Olimpiada Wiedzy o Mediach
Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

 

Kontakt do członków Komitetu Okręgowego:

Sekretarz Pomorskiego Komitetu Okręgowego:
dr Dominik Chomik
e-mail: dckwm.sekretariat@ug.edu.pl
dyżury: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4), pokój S441, tel. 585234441

Zastępca Przewodniczącego Pomorskiego Komitetu Okręgowego
dr Jacek Wojsław
e-mail: jwkwm.sekretariat@ug.edu.pl
dyżury: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4), pokój C427, tel. 585234436

 

We wszelkich sprawach organizacyjnych sugerowany jest kontakt mailowy.