Co nowego?

Prace na pierwszy etap prosimy przesyłać do 13 listopada 2020 roku na adres:

Olimpiada Wiedzy o Mediach
Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

Edycja 2020/2021 w reżimie sanitarnym

Szanowni Państwo!

W tym roku sytuacja jest wyjątkowa. Szczególnie ważne jest dla nas zdrowie nasze i innych ludzi, za których bezpieczeństwo czujemy się odpowiedzialni. Organizatorzy Olimpiady Wiedzy o Mediach wzięli to pod uwagę. Edycja 2020/2021 odbędzie się, ale test okręgowy zostanie zorganizowany w formie zdalnej. Zapraszamy Państwa do udziału.

Elektroniczna rejestracja została przedłużona i trwa do 30 października.

Rejestracja

Tegoroczne tematy na I etap:

  1. Język medialny jako kategoria opisu świata i tworzenia świata
  2. Dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce po 1989 r.
  3. Wiedza o mediach jako składowa kompetencji młodego pokolenia Polaków
  4. Inforozrywka – nobilituje czy degraduje dziennikarza?
  5. Czy dziennikarstwo prasowe ma szanse przetrwać? Miejsce prasy w dobie Internetu